České Radiokomunikace pokračují v zahušťování sítě druhého multiplexu

Praha, 29. dubna 2011 – České Radiokomunikace spustí od 1. května 2011 další digitální dokrývače pro druhý DVB-T multiplex. Od tohoto data se zlepší příjem digitálního televizního vysílání divákům ve městech Žamberk a Hronov a jejich okolí. České Radiokomunikace spouští dokrývače na základě požadavků svých zákazníků a po důkladném změření pokrytí daného území digitálním signálem. Celkově bude na konci dubna v provozu již 40 digitálních dokrývačů MUX 2.

Dokrývač pro Žamberk se nachází na území města v ulici na Rozárce. Programy MUX 2 z něho budou šířeny na 49. kanále s horizontální polarizací a s primárním zdrojem signálu z trutnovského vysílače Černá hora. Digitálním signálem pokryje území a okolí města Žamberk.

Dokrývač pro Hronov se nachází v lokalitě Jírová Hora na území města. Programy MUX 2 z něho budou šířeny na 37. kanále s horizontální polarizací a s primárním zdrojem signálu z pardubického vysílače Krásné. Digitálním signálem pokryje území a okolí města Hronov.

„Žamberk a Hronov se nacházejí v kopcovité oblasti, a proto se zde mohly vyskytnout komplikace s příjmem digitálního vysílání. Z toho důvodu jsme se zákazníky multiplexu 2 dohodli spuštění digitálních dokrývačů v této lokalitě,“ říká Kamil Levinský, výkonný ředitel pro obchod a marketing Českých Radiokomunikací, a doplňuje: „spuštěním těchto dokrývačů se zvýší celkový počet dokrývačů sítě 2 na 40.“

Nově spuštěný multiplex 2 obsahuje programy Nova, Nova Cinema, Prima, Prima COOL a TV Barrandov.

Více informací o digitálních dokrývačích včetně map pokrytí je k dispozici na webových stránkách www.digistranky.cz v sekci Regiony - termíny a mapy pokrytí DVB-T / dokrývače.

Bližší informace spojené s vypínáním analogového a zapínáním digitálního signálu, včetně map pokrytí, dohledáte na speciálních informačních stránkách Českých Radiokomunikací věnovaných digitalizaci www.digistranky.cz.