Časté dotazy

Máte otázky týkající se pozemního vysílání?
Pokud nenajdete odpověď v přehledu častých dotazů a odpovědí, rádi vám na ně odpovíme přímo.
Jsme tu pro vás.

Zvolte si téma, které Vás zajímá

Otázky na téma Příjem signálu

1. Jak si naladím nově vysílaný program?

Zahájení vysílání nového programu může od diváků vyžadovat aktivaci ladění programů na jejich set-top-boxech či TV přijímačích vybavených DVB-T2 tunerem v těch případech, kdy si nový program přijímač nenaladí automaticky sám. Dále, pokud nechcete přijít o pořadí vámi navolených programů (seznam kanálů), doporučujeme následující postup:

 • Vyberte v ovládacím menu přijímače (většinou označeném jako „set up“) záložku „ladění“ (tuning).
 • Vyberte možnost ručního ladění (manuální ladění / manual tuning).
 • Nastavte přijímaný kanál programu např. 23 (CH23), potvrďte tuto volbu (OK – enter). Čísla kanálů lze snadno vyhledat v sekci Nalaďte si.
 • Nový program by se měl během několika vteřin v seznamu programů objevit.
 • Další možností je mít v televizoru povolenou funkci AUTOMATICKÉ AKTUALIZACE KANÁLŮ, pokud přijímač takovou volbu umožnuje.
 • V případě, že číslo TV kanálu není známo nebo výše uvedený postup nefunguje, lze v záložce „ladění“ (tuning) zvolit možnost automatického ladění (automatic tuning); tato volba zajistí kompletní opětovné naladění všech TV programů v dostupných vysílacích sítích (multiplexech) a obvykle i smazání stávajícího seřazení již naladěných programů.

1a. Nemohu naladit TV program Nova Action.

Programy Nova a Nova Cinema naladíte v našich vysílacích sítích Multiplex 2 (MUX 2), Multiplex 22 (MUX 22), Multiplex 23 (MUX 23) a Přechodová síť 12 (PS 12).
Ostatní programy skupiny Nova, tedy např. program Nova Action, naladíte v konkurenčních vysílacích sítích, a to MUX 4, PS 13 a MUX 24. Pro zjištění informací o vysílačích a jejich vysílacích kanálech se tedy prosím obraťte na společnost Digital Broadcasting.

2. Na koho se mohu v případě poruchy vysílání nebo s případnými dotazy obrátit?

V případě problémů s příjmem TV vysílání se můžete na Centrum vysílacích služeb Českých Radiokomunikací.

3. Plánované výluky vysílačů Českých Radiokomunikací

Aktuální informace o plánovaných údržbových výlukách vysílačů a dokrývačů jsou divákům dostupné na těchto stránkách v sekci Problémy s příjmem.

4. Naladím pouze jeden multiplex (=vysílací síť). Čím je to způsobeno?

Pokud Vám jde naladit pouze jedna digitální vysílací síť, důvodem může být příjem na individuální anténu, která není širokopásmová a není tedy vhodná pro všechny vysílací kanály v dané oblasti. Současně každý kanál má mírně odlišné podmínky šíření signálů a také anténa má na různých kanálech odlišné parametry příjmu (zisk). Může proto dojít k zachycení pouze jednoho signálu. V takovém případě pomůže vhodnější nebo ziskovější anténa, případně použití anténního zesilovače, který je vhodný pro příjem DVB-T vysílání.

5. Často mi kostičkuje obraz, mohu tento problém sám odstranit?

Tento jev může mít celou řadu příčin. Nedostatečný signál, nekvalitní nebo zkreslený signál např. použitím nevhodného zesilovače nebo technickou závadou některého prvku přijímací soustavy. Také se může jednat o nežádoucí lokální cizí rušení. V digitálním vysílání je jeho projevem buď kostičkování obrazu nebo zcela znemožněný příjem, na rozdíl od analogového vysílání, kde se většinou projevovalo pruhy v obraze a vrčením ve zvuku. Zda se skutečně jedná o rušení, což nejlépe identifikuje odborná servisní firma vybavená měřicí technikou. V některých případech lze najít zdroj rušení někdy i svépomocí, a to v případech, kdy toto rušení vzniká přímo ve vlastním domě nebo domácnosti. Doporučujeme zkusit vysledovat, zda poruchy nesouvisí např. se zapnutím chladničky, výtahu, jiných přijímačů apod.

6. Na set-top-boxu nenaladím žádné programy. Co mám udělat?

Zkontrolujte nejdříve, zdali nemáte zablokovaný set-top-box (STB). Doporučujeme STB resetovat do takzvaného výchozího nebo továrního nastavení a následně jej zkusit znovu naladit. Při nastavení set-top-boxu lze zvolit automatické ladění, které multiplexy samo vyhledá. Další možností je multiplexy nastavit v režimu ručního ladění. Pokud divák ví, na kterých kanálech vysílá přijímaný vysílač, je vhodnější používat právě režim ručního ladění. Zde nehrozí nebezpečí, že přijímač automaticky naladí kmitočty ze vzdálenějšího vysílače a příjem by mohl být i nadále s problémy. Pokud set-top-box stále nefunguje a přijímáte signál na individuální anténu, vyzkoušejte ji dosměrovat na požadovaný vysílač.

Dalším důvodem výpadku může být nově spuštěný vysílač v blízkosti bydliště, zvlášť pokud je mnohem většího výkonu než ty, které v oblasti vysílaly doposud. Pokud je u antény stále zapojený zesilovač, signál je příliš zesílen a současně zkreslen tak, že jej set-top-box není schopen dekódovat. Řešením je snížení výkonu zesilovače (u STA) nebo u individuálních antén jeho úplné vyjmutí nebo překlenutí. Častou chybou je pouhé vypnutí napájení zesilovače - v tomto případě v podstatě téměř dojde k odpojení antény, neboť signál se z ní přes vypnutý zesilovač k přijímači nedostane.

7. Jak postupovat v případě zhoršení signálu vlivem počasí?

Inverzní počasí, mlha i mráz mohou negativně ovlivnit kvalitu příjmu TV vysílání. Dohledové centrum Českých Radiokomunikací zaznamenává především na podzim a v zimním období zvýšený počet dotazů a stížností na sníženou kvalitu příjmu televizního vysílání. Důvodem těchto problémů však není technická závada na straně vysílačů Českých Radiokomunikací, ale např. meteorologický jev zvaný teplotní inverze. Inverzní typ počasí se vyskytuje v podzimních a zimních měsících a často výrazným způsobem narušuje standardní podmínky šíření elektromagnetického signálu. Na televizních přijímačích u diváků se může projevit sníženou kvalitou příjmu (čtverečkování v obraze, výpadky zvuku) a v lokalitách s obtížnějšími příjmovými podmínkami toto může vést až k úplné ztrátě příjmu. Digitální neboli DVB-T vysílání je sice oproti analogovému vysílání méně náchylné na tyto negativní projevy, ale přesto je nelze úplně vyloučit. Vždy záleží na konkrétních místních podmínkách příjmu.

Pokud k těmto problémům skutečně dojde je nejvhodnějším řešením kontaktovat nejbližší odbornou firmu, která se zabývá servisem antén. Odborný servis anténní techniky je vybaven nezbytnou měřicí technikou a má dlouhodobé zkušenosti s realizací přijímacích antén v regionu své působnosti. Dle výsledků měření následně provedou úpravu přijímací antény tak, aby zajistila kvalitní příjem i při měnících se příjmových podmínkách.

U individuálních antén lze doporučit obecné zásady pro zkvalitnění příjmu. Především jde o preferenci venkovních antén před náhražkovými pokojovými. Je vhodné používat raději ziskovější a směrovější antény a optimálně se vyhnout i používání anténních předzesilovačů. Nezbytné je vždy používat kvalitní techniku, odborně instalovanou a vhodnou pro DVB-T vysílání. Toto platí zvláště pro anténní zesilovače, které často bez problémů vyhovovaly pro analogové vysílání, ale pro digitální DVB-T vysílání již mají nedostatečné parametry, což se ve zvýšené míře může projevovat právě při nestandardních podmínkách šíření signálu např. při inverzním počasí.

8. Kde se dozvím informace o parametrech, ve kterých se vysílá?

Všechny parametry (vysílací síť, kanál, polarizace, výkon,  mapa pokrytí apod.) najdete na těchto webových stránkách v sekci Nalaďte si.

9. Jak postupovat v případě zhoršení přijímaných signálů po změnách v provozu vysílače?

V některých lokalitách se může vyskytnout problém s kvalitou příjmu, který je způsoben vzájemným ovlivňováním příjmu s jiným vysílačem. Pokud k tomuto problému dojde, je vhodné použít směrovou anténu s vyšším ziskem nebo upravit nastavení STA (společná televizní anténa) a zesilovačů na aktuální příjmové podmínky, zejména snížení zesílení, či úplné vyřazení anténních předzesilovačů u individuálního příjmu. V podobných případech je nejvhodnějším řešením kontaktovat nejbližší odbornou firmu, která se zabývá servisem antén a úpravu přijímací sestavy zajistí.

10. Proč může docházet k problémům s příjmem DVB-T2, i když byl příjem DVB-T dříve bezproblémový?

Sítě DVB-T2 jsou nastaveny tak, aby jim stačila stejná úroveň signálu, která stačila i pro příjem DVB-T, obecně by tak měl příjem fungovat při stejné kvalitě signálu, která zajistila bezchybný příjem DVB-T. Z důvodu zúžení vysílacího pásma pro televizní vysílání, jehož část po celoevropské dohodě připadne novým mobilním internetovým sítím 5G, bylo ale nutné využít pro vysílání jiné vysílací kanály, než se využívaly doposud, a zároveň spustit rozsáhlejší jedno frekvenční sítě (více vysílačů vysílá na stejné frekvenci). To může v některých oblastech způsobit problémy s TV příjmem z důvodu mnohačetných odrazů signálů, obvykle od okolního kopcovitého terénu, zejména pokud jsou využity méně směrové nebo méně kvalitní přijímací antény.

11. Jak lze problémy s příjmem řešit?

V naprosté většině případů jsou komplikace řešitelné kvalitnější přijímací anténou nebo úpravou jejího nasměrování. Je třeba kontaktovat odbornou firmu, která se instalacemi antén zabývá, aby signál v místě proměřila a buď rovnou anténu upravila, anebo navrhla řešení. Proškolené servisní firmy jsou uvedeny na webu dvbt2overeno.cz. Zásadní je využívat vždy kvalitní venkovní antény renomovaných značek, nevyužívat různé aktivní antény s vestavěným zesilovačem a podobně. Vhodnou anténu nejlépe doporučí odborník na základě měření v místě, jaké antény vybírat se pak zájemce dočte i na odborných webech věnujících se televiznímu příjmu, například televizniweb.cz.

12. Jsou rozdíly v kvalitě přijímačů a může být nekvalitní příjem daný i televizí/set-top-boxem?

V citlivosti televizních přijímačů a set-top-boxů a jejich schopnosti zpravovat zpracovat signál mohou být rozdíly a dle zkušeností servisních techniků mají některé televize a set-top-boxy problémy s příjmem slabého nebo odraženého signálu. Mnohdy se tak může stát, že i když odborník s měřicím přístrojem upraví anténu tak, aby byl signál co nejlepší a dle naměřených parametrů by s příjmem neměl být problém, nekvalitní přijímač v televizi nebo set-top-boxu si se signálem přesto neporadí, zatímco jiná televize nebo set-top-box za stejných podmínek funguje bez problémů. Tento problém se bohužel týká i některých renomovaných značek televizních přijímačů. Při koupi televize nebo set-top-boxu lze proto doporučit, aby se divák informoval i o zkušenostech s kvalitou příjmu na daný přístroj/značku. Informace lze najít na webu televizniweb.cz.

13. Může mít na příjem televize vliv i počasí?

V některých oblastech, zejména v podzimních a zimních měsících, mohou (typicky za inverze) vzniknout výrazně zlepšené podmínky pro šíření elektromagnetických vln na dlouhé vzdálenosti. V takové chvíli lze například v Praze zachytit i švýcarské nebo dánské televizní vysílače, které mohou rušit příjem místních signálů. Toto rušení občas ovlivňovalo i příjem DVB-T vysílání a může se stát i během příjmu rozhlasového FM vysílání. V zúženém pásmu, kde DVB-T2 vysílá, je pravděpodobnost rušení vyšší, protože vysílače častěji využívají stejné kanály. V případě velmi silné inverze může dojít k rušení bez ohledu na to, zda je anténa provedena kvalitně a za běžných podmínek je příjem naprosto bezproblémový. Rušení televizního příjmu může obvykle trvat několik hodin.

 

Otázky na téma Antény

1. Mám anténu "matraci", jak ji mám natočit na vertikální vysílání?

I tuto anténu je možné použít pro vertikální příjem – přijímací prvky antény musí potom být orientovány svisle, tak aby vertikálně polarizovaný signál zachytily.

2. Máme doma více antén, s jakými typy antén můžu hýbat, pootočit, a se kterými ne?

Vertikální polarizaci mají pouze vysílače Praha město a Brno Barvičova, kde došlo k navýšení vyzářeného výkonu, což do značné míry vyvažuje opačnou polarizaci signálu. V těchto dvou oblastech funguje i vysílač s horizontální polarizací – Praha Cukrák a Brno Hády. Pokud je nezbytné natočit anténu na vertikální polarizaci (příjem vysílače s vertikální polarizací, ale na horizontálně orientovanou anténu nelze zachytit), je nutné otočit každou anténu – i pokojovou. Skutečná potřeba vertikálních antén ale není příliš velká.

3. Jakým způsobem by lidé měli připravit anténní rozvod na zimu? Existují nějaké všeobecné rady?

Profesionálně nainstalovaná kvalitní anténa vydrží v provozu po mnoho let a není nutno o ni speciálně pečovat, a to ani v období před příchodem zimy. Doporučujeme především dbát pokynů výrobce antény a udržovat ji v dobrém stavu. Pokud dojde ke zhoršení příjmu s podezřením na poruchu na anténním systému, je vhodné kontaktovat odbornou firmu zabývající se instalací antén a nechat jí prověřit technický stav anténního systému.

Otázky na téma Přijímače

1. Na jaký kanál si mám naladit set-top box aby přijímal digitální vysílání?

Stačí zadat na set-top boxu automatické ladění nebo set-top box resetovat, set-top box multiplexy naladí sám. Druhou variantou je manuální ladění, vysílací kanály multiplexů z jednotlivých stanovišť naleznete v sekci Nalaďte si.

2. Nefunguje mi TV ani po restartu a znovu naladění set-top-boxu, v čem je problém?

Příčin může být hned několik. První je nevhodný set-top box. Pokud máte možnost vyzkoušet jiný set-top box, případně vyzkoušet ten váš na jiném místě, učiňte tak. Další příčinou může být příjem přes STA, která musí být upravena pro DVB-T. Pokud přijímáte signál na pokojovou nebo individuální anténu, zkuste ji nasměrovat na jiný vysílač. V případě Prahy a Brna může pomoci otočení antény pro příjem vertikálního signálu (viz výše).

3. Mám doma televizi se zabudovaným digitálním tunerem, týkají se mě také tyto změny?

Ano, digitální tuner je také potřeba naladit znovu.

4. Nezobrazují se mi názvy jednotlivých programů, nezobrazuje se EPG.

EPG (Electronic Program Guide) bylo zprovozněno na všech vysílačích. Názvy jednotlivých programů zajišťují tzv. identifikátory, které by již nyní měly být funkční u všech programů. Pro správné fungování je potřeba znovu naladit set-top box.

5. Co znamenají procenta síly a kvality signálu, která se zobrazují na set-top boxu?

Většina set-top-boxů umí indikovat sílu signálu a kvalitu signálu. Pokud jsou oba údaje nad 50%, měl by být příjem v dostatečné kvalitě bez výpadků. Častý problém je, že diváci mají velkou úroveň signálu, ale nízkou kvalitu - toto je výsledkem použití nevhodného anténního zesilovače pro DVB-T. Signál je sice zesílen, ale současně zkreslen tak, že set-top box již není schopen signál dekódovat. Často pomůže pouhé odstranění zesilovače.

 

Otázky na téma Digitální TV vysílání

1. Co je to digitální televizní vysílání DVB-T?

Digitální TV vysílání znamená přechod na kvalitativně zcela novou úroveň. Jako rozdíl mezi vinylovou deskou a kompaktním diskem. Informace není přenášena jako spojitý signál, ale jako soubor jedniček a nul. Proto lze do značné míry opravit chyby, které vznikají při přenosu na anténu interferencemi a jiným rušením.

Pro diváky to přináší zejména:

 • rozšíření programové nabídky: v jednom televizním kanálu, kam se dosud vešel jediný TV program, je jich 4 nebo 5.
 • pro většinu diváků zvýšení kvality obrazu i zvuku
 • doplňkové služby jako je elektronický programový průvodce (EPG) a v budoucnosti další služby jako např. superteletex, TV mail, hry, interaktivní služby a další

2. Co je to digitální programový multiplex?

Digitální programový multiplex DVB-T je souhrnný datový tok o kapacitě např. 22,12 Mbit/s složený z dílčích digitálních datových toků jednotlivých televizních a rozhlasových programů a doplňkových služeb. V rámci jednoho multiplexu je vysíláno více TV programů, zpravidla 4 nebo 5 v běžném případě, kdy se používá způsob komprese MPEG-2.

3. Koncesionářské poplatky za televizní a rozhlasové přijímače

České Radiokomunikace nejsou správcem koncesionářských poplatků. Příjemcem těchto poplatků jsou veřejnoprávní média, tj. Česká televize a Český rozhlas.

 

Otázky na téma DVB-T2

1. Co je to DVB-T2?

 • Druhá generace digitálního vysílání (DVB-T z anglického Digital Video Broadcasting Terestrial) je standard digitálního televizního vysílání přes pozemní vysílače
 • Vychází z původního standardu DVB-T
 • Systém DVB-T2 umožní mimo jiné i televizní vysílání ve vysokém rozlišení – HD TV
 • Televizní stanice jsou shlukovány do tzv. multiplexů a datový tok je komprimován do MPEG-4
 • V roce 2010 byl spuštěn ostrý provoz celosvětově prvního multiplexu DVB-T2 ve Velké Británii. Dalšími státy s komerčním provozem jsou např. Švédsko nebo Itálie
 • České Radiokomunikace na základě požadavku ČTÚ a Českého metrologického ústavu prováděly od konce roku 2010 dlouhodobé testování DVB-T2 systému za účelem ověření podmínek šíření a kvality příjmu
 • České Radiokomunikace ukončily experimentální vysílání v DVB-T2 standardu 28. února 2017 podle podmínek stanovených v oprávnění vydaném Českým telekomunikačním úřadem z vysílače Praha-Žižkov.
 • Dne 1. března 2017 bylo zahájeno standardní vysílání DVB-T2 s kódováním HEVC v přechodové vysílací síti 12, a to z vysílačů Praha Žižkov a Praha Cukrák na 31. kanálu.

Veškeré informace k přechodu na nový standard TV vysílání naleznete na stránce www.dvbt2overeno.cz.

Jsou diváci připraveni?
Zkušenosti z Velké Británie ukazují, že nejen technologie ale i jednotlivé televizní stanice a diváci jsou připraveni na novou generaci vysílání, která jim přinese intenzivnější zážitky. Navíc tento nový standard umožňuje mnohem efektivnější využití frekvencí, neboť jeden DVB-T2 multiplex může přenášet až 20 programů ve standardním rozlišení nebo až 5 programů v HD kvalitě, a tak je jedna frekvence využita pro větší počet programů. V tomto smyslu jde o „zelenou“ technologii, která šetří životní prostředí úsporou energie, kmitočtů atd.

 

2. Co mi přinese DVB-T2?

DVB-T2 umožňuje přenos vysílání ve vysokém rozlišení (HD) a nabízí širokou škálu inovativních služeb. Výhodou nového standardu DVB-T2 je zvýšená kapacita a vysoké rozlišení obrazu v pozemním televizním vysílání. Tento standard nabízí divákům reálný zážitek z obsahu ve vysokém rozlišení a také množství doprovodných služeb jako prostorový zvuk, výběr jazyků nebo multimediální EPG (elektronický průvodce programů).

Veškeré informace k přechodu na nový standard TV vysílání naleznete na stránce www.dvbt2overeno.cz.

 

Otázky na téma Digitální rozhlasové vysílání

1. Jak a kde mohu naladit digitální rozhlas a jaké jsou jeho parametry?

Z vysílače Praha - Žižkov probíhá od 6. 8. 2015 experimentální vysílání digitálního rozhlasu a pokrývá 17% obyvatel ČR (region Praha a střední Čechy). Efektivně vyzářený výkon je 20 kW ERP, polarizace vertikální. Naladit vysílání na T-DAB přijímači je možné na kanálu 12C (III. pásmo).

Z vysílače Praha - Strahov probíhá vysílání digitálního rozhlasu a pokrývá 802 tis. obyvatel ČR (region Praha a střední Čechy). Efektivně vyzářený výkon je 126 W ERP, polarizace vertikální. Naladit vysílání na T-DAB přijímači je možné na kanálu10D (III. pásmo).

2. Jaké rozhlasové stanice jsou zařazeny do experimentálního vysílání od 6. 8. 2015?

Do experimentálního vysílání jsou zařazeny rozhlasové stanice Českého rozhlasu.

3. Kde najdu mapu pokrytí DAB ve III. pásmu?

Experimentální digitální vysílání DAB ve III. pásmu pokrývá oblast Prahy a středních Čech. Mapa pokrytí.

4. Jaké jsou výhody digitálního rozhlasu?

Nová digitální platforma nabízí oproti klasickému rozhlasu mnohem vyšší kvalitu pro posluchače. Standardem je kvalita blížící se reprodukci z CD, ale systém umožňuje i vyšší kvalitu, např. vysílání ve formátu prostorového zvuku. Posluchači budou moci využívat řadu doplňkových služeb. Jednou z nich je elektronický programový průvodce, který nabízí informativní text o programu, ale i další informace o autorovi, interpretovi, fotografie, popř. krátký videospot.

5. Digitální rozhlas bude fungovat souběžně s analogovým, nebo jej časem také nahradí?

V současné době mají vysílatelé s licencí (soukromé rozhlasové stanice) udělené dlouhodobé licence, avšak České Radiokomunikace předpokládají, že budou mít zájem přinést svým posluchačům vyšší kvalitu poslechu kombinovanou s moderními funkcemi co nejdříve. Nicméně bude plně záležet na rozhodnutí těchto subjektů, ať už to bude Český rozhlas nebo komerční rádia, kdy se toto komerční vysílání digitálního rozhlasu rozjede.

6. Je podle vás nutné vypínat FM pásmo nebo mohou (a mají) obě platformy koexistovat zároveň?

Po určitou dobu musejí existovat souběžně. Nelze si představit přechod na digitální rádio „přes noc“. Tím posluchače nelze zatížit. Souběh bude jistě minimálně několik let.

7. Dočkáme se v DAB vysílání také placeného obsahu?

To je spíše otázka na provozovatele rozhlasových stanic a jejich obchodní modely. V případě zájmu jsme, samozřejmě, schopni poskytnout i takovou službu. Velké komplikace by ovšem znamenaly přijímače, které na trhu nejsou. Pravděpodobnost tohoto způsobu vysílání je však u rozhlasu výrazně menší ve srovnání s nabídkou placené televize.

8. Existuje už v současnosti dostatečná nabídka přijímačů, třeba i těch do auta?

Přijímače existují, ale zatím převážně v zahraničí. Jedná se o přijímače podporující III. pásmo. Na trhu je velké množství různých typů a kategorií, takže po zahájení vysílání se jistě objeví i na českém trhu. I přijímačů do auta je dostatek typů, kromě toho velké automobilky nabízejí do svých vozů i vlastní (značková) autorádia s možností příjmu digitálního rozhlasu.

9. Bude možné pro digitální vysílání uzpůsobit i staré přijímače? Mám na mysli nějakou analogii se set-top-boxy.

Přijímače bude nutné nahradit novými, neboť DAB systém není kompatibilní se současnými analogovými způsoby vysílání a příjmu rozhlasu. Podobně jako u televizního vysílání lze použít k novému DAB tuneru původní analogový zesilovač a reprosoustavu.

10. Kolik může být (a kolik by podle vás optimálně mělo být) stanic v jednom multiplexu?

To právě záleží na obsahové struktuře stanic v multiplexu a jimi vybraných produktech (kvalitě přenosu). Předpokládáme, že v jednom multiplexu bude standardně 20 až 30 rozhlasových programů (ve formátu DAB+).

Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Napište nám.