České Radiokomunikace zahájily digitální vyílání multiplexů 2 a 3 ze sušického Svatoboru

(Praha, 1. října 2009) – České Radiokomunikace včera 30. září v 11:00 spustily digitální terestrické vysílání multiplexů 2 a 3 ze Svatoboru u Sušice. Jako první byl z tohoto stanoviště spuštěn multiplex 1 již v listopadu loňského roku. Diváci se tak nyní dočkali výrazného rozšíření programové nabídky v digitální kvalitě.

V multiplexu 2 jsou nyní vysílány programy Nova, Nova Cinema, Prima, Prima COOL a TV Barrandov. V multiplexu 3, jehož operátorem je společnost CDG, nyní vysílá zpravodajská televize Z1 a Public TV.

„Vysílání multiplexu 2 bylo spuštěno na kanále 48, multiplex 3 vysílá na kanále 52,“ říká Jiří Vykydal, vedoucí útvaru rozvoje a investic Českých Radiokomunikací.

Vyzářený výkon multiplexu 2 je 71kW, vyzářený výkon multiplexu 3 je 100kW. Oba vysílače vysílají s horizontální polarizací.

Bližší informace včetně map pokrytí dohledáte na speciálních informačních stránkách Českých Radiokomunikací věnovaných digitalizaci www.digistranky.cz

Digitální televizní vysílání bylo spuštěno v systému DVB-T na území Prahy již v roce 2000. Toto vysílání bylo označováno jako dočasný multiplex A a ke dni přechodu tohoto přechodného vysílání do finální sítě 2, činilo jeho pokrytí 42% obyvatelstva. České Radiokomunikace jsou operátorem komerčního multiplexu 2 a poskytovatelem vysílacích služeb pro multiplexy 1 a 3. K dnešnímu dni činí pokrytí digitálním vysíláním multiplexu 2 více než 60% obyvatelstva České republiky. Probíhající proces digitalizace televizního vysílání bude završen v roce 2012, kdy bude na území České republiky vystavěna digitální vysílací infrastruktura pokrývající až 99,6% populace digitálním pozemním televizním a rozhlasovým vysíláním.

České Radiokomunikace a.s. jsou tradičním a největším poskytovatelem vysílacích služeb pro televizní a rozhlasové vysílání. V České republice patří k průkopníkům digitálního televizního vysílání, jehož experimentální provoz zahájily v roce 2000 jako první společnost na tuzemském trhu. V roce 2005 spustily rovněž jako první společnost v ČR komerční provoz digitálního multiplexu. V současnosti České Radiokomunikace vysílají digitální televizní signál svého multiplexu 2 pro více než 50 % obyvatelstva.

České Radiokomunikace a.s. jsou v počtu zákazníků největším alternativním telekomunikačním operátorem a druhým největším operátorem pevných linek v České republice. Společnost disponuje vlastní rozsáhlou páteřní sítí. Od roku 2004 začala zároveň budovat svoji síť na základě technologie zpřístupnění místních smyček, která v současnosti pokrývá cca 50 % všech pevných linek v ČR. Díky rozsáhlé vysílací infrastruktuře mohou České Radiokomunikace nabídnout zákazníkům i bezdrátové řešení, případně připojení blízkých lokalit pomocí optických vláken. Společnost poskytuje hlasové služby, vysoce kvalitní internetové připojení a datová řešení na základě individuálních požadavků zákazníků.