České Radiokomunikace zvyšují kvalitu vysílání v regionu Ledče nad Sázavou

Praha, 22. prosince 2010 – České Radiokomunikace a.s. jako provozovatel digitálního pozemního vysílání v síti 2 (Multiplex 2) zkvalitňují, díky přeladění na nový vysílací kanál, signál šířený v regionu Ledče nad Sázavou.

Dokrytí území a obyvatel v regionu města Ledeč nad Sázavou digitálním dokrývačem provedla společnost České Radiokomunikace společně s provozovateli televizního vysílání, jejichž programy jsou prostřednictvím této sítě šířeny (Nova, Nova Cinema, Prima, Prima Cool, Barrandov), dne 30.10.2010.

„V reálném provozu jsme zaznamenali rušení signálu na 41. kanále digitálního opakovače, které znemožňovalo provoz v předepsaném výkonu. Proto jsme na základě výsledků měření připravili řešení ve formě kanálového převáděče a přeladění ze 41. kanálu na 38. kanál, což eliminuje rušení signálu a zároveň umožní využití vyššího vysílacího výkonu,“ říká Kamil Levinský, výkonný ředitel pro obchod a marketing Českých Radiokomunikací.

Digitální dokrývač v Ledči nad Sázavou se nachází v lokalitě Šeptuchov. Programy MUX 2 z něho budou šířeny na 38. kanále s horizontální polarizací a s primárním zdrojem signálu z votického vysílače Mezivrata.

Více informací o digitálních dokrývačích včetně map pokrytí je k dispozici na webových stránkách www.digistranky.cz v sekci Regiony - termíny a mapy pokrytí DVB-T / dokrývače.

Bližší informace spojené s vypínáním analogového a zapínáním digitálního signálu, včetně map pokrytí, dohledáte na speciálních informačních stránkách Českých Radiokomunikací věnovaných digitalizaci www.digistranky.cz.