Digitální dividenda II neohrozí televizní vysílání

Praha, 5. června 2012 – stanovisko společnosti České Radiokomunikace k problematice digitální dividendy 2.

V médiích byla zahájena diskuse k problematice digitální dividendy II, jejíž závěry by mohly vést k obavám o ohrožení digitálních vysílacích sítí DVB-T.

Společnost České Radiokomunikace, přední provozovatel televizního a rozhlasového vysílání v České republice, se ohrazuje proti informacím, které se objevují v médiích o možném omezení či dokonce ukončení vysílání v souvislosti s předpokládanou digitální dividendou II. Takové informace považujeme za zavádějící a nesprávné.

Diváci České republiky se nemusí obávat omezení televizního vysílání, protože nehrozí vysílacím sítím DVB-T v tomto směru žádné riziko.

Uvolňování části frekvenčního pásma, které je dnes využíváno TV službami, pro mobilní 4G sítě již bylo započato v rámci tzv. digitální dividendy I. Jedná se především o několik kmitočtů přidělených pro MUX 4 a jeden kmitočet v MUX 2. Dotčené kmitočty budou nahrazeny kmitočty jinými, což pro diváky bude znamenat pouhé přeladění přijímače na jiný kmitočet v některých územních oblastech. Takto uvolněné kmitočty budou moci být využívány pro mobilní sítě nové generace od 1. 7. 2013.

Obdobný přístup lze očekávat v připravované digitální dividendě II. Pokud v návaznosti na budoucí závěry Světové radiokomunikační konference (WRC) pořádané v roce 2015 bude nutné dosáhnout úspory nebo změny frekvenčního spektra, které je nyní pro TV vysílání využíváno, lze ji realizovat buď přechodem současných služeb DVB-T na jiné kmitočty a pouhým přeladěním přijímačů v některých oblastech anebo plynulým, přirozeným přechodem na nástupnickou vysílací technologii DVB-T2, která vedle výrazné úspory frekvenčního spektra v porovnání s DVB-T navíc přinese divákům nové televizní služby jako je například vysílání ve vysokém rozlišení, placenou televizi, mobilní televizi a mnoho další zajímavých služeb.

Jsme přesvědčeni, že pokračování celoplošných vysílacích služeb ve všech uvedených vysílacích sítích je i po roce 2018 zaručeno právy plynoucími z udělených přídělů a právy na ochranu investic. Případné změny způsobené změnou plánu využití rádiového spektra mohou být pouze rázu přechodu na jiné vysílací kanály, popř. postupné migrace všech sítí DVB-T do systému DVB-T2 při zachování celoplošného rozsahu vysílání s cílem efektivního využití spektra. Věříme, že Český telekomunikační úřad provede včas všechny nezbytné kroky k tomu, aby zajistil nejen operátorům všech DVB-T vysílacích sítí, provozovatelům TV vysílání, ale zejména všem televizním divákům nerušený provoz televizního vysílání.

Prostřednictvím DVB-T a DVB-T2 sítí je dnes v Evropě zajišťováno televizní vysílání pro několik set miliónů diváků. Lze tedy očekávat koordinovaný přístup na evropské úrovni při provádění změn ve využívání frekvenčního spektra tak, aby v budoucnu nebylo narušeno televizní vysílání.

Další informace:

Digitální dividenda I.

Na základě rozhodnutí Evropské komise a Evropského parlamentu byla v roce 2011 uvolněna část frekvenčního spektra v pásmu 800 MHz, které je dnes využíváno pro digitální TV vysílání, pro mobilní širokopásmové sítě čtvrté generace (4G). Jedná se i o některé kmitočty, které jsou nyní využívány pro DVB-T vysílání v sítích MUX 2 a 4. Tyto kmitočty nabídne koncem letošního roku Český telekomunikační úřad v aukci (tzv. Digitální dividenda I.).

Digitální dividenda II.

Očekává se, že zájem o mobilní služby v budoucnu dále poroste a podobně jako v případě digitální dividendy I. bude nutné v budoucnu alokovat další frekvenční pásmo, které je nyní využíváno pro DVB-T TV vysílání. Jedná se o uvažovanou digitální dividendu II., o které se teprve bude rozhodovat na mezinárodní úrovni na Světové radiokomunikační konferenci (WRC) na podzim roku 2015. Následně Evropská unie stanoví harmonizační rámec, ve kterém specifikuje, zdali budou všechny kmitočty vyhrazeny pro jiné, než TV služby, nebo bude toto pásmo využíváno jak pro TV, tak i pro mobilní služby. Termín pro uvolnění kanálů 49-60 lze velmi těžko odhadnout, s ohledem na konání WRC v roce 2015 k němu může dojít nejdříve po roce 2017 - 2018. Následně lze předpokládat, že dotčené kanály národní regulátoři překoordinují obdobným způsobem jako v případě digitální dividendy I. pro zajištění kontinuity vysílání televize.

Úspora frekvenčního spektra

Zatímco analogové TV vysílání využívalo pro 1 televizní kanál 1 kmitočet (šířka pásma 8MHz), potřeba kmitočtů je u digitálního vysílání DVB-T vysílání pětkrát nižší (na 1 kmitočtu je možné vysílat až 5 TV programů).

Nástupnický vysílací standard DVB-T2 umožňuje na jednom kmitočtu vysílat až 20 TV kanálů a navíc má výrazně nižší nároky na počet kmitočtů v celoplošné síti. Pro celorepublikovou vysílací DVB-T2 síť by byly dostatečné pouze 2 kmitočty v porovnání s 11 kmitočty, které jsou dnes použity pro jednu DVB-T síť.