Inverzní počasí může negativně ovlivnit kvalitu příjmu TV vysílání

Dohledové centrum Českých Radiokomunikací zaznamenává v těchto podzimních dnech zvýšený počet dotazů a stížností na sníženou kvalitu příjmu televizního vysílání. Důvodem těchto problémů však není technická závada na straně vysílačů Českých Radiokomunikací, ale meteorologický jev zvaný teplotní inverze. Inverzní typ počasí se vyskytuje v podzimních a zimních měsících a často výrazným způsobem narušuje standardní podmínky šíření elektromagnetického signálu. Na televizních přijímačích u diváků se může projevit sníženou kvalitou příjmu (čtverečkování v obraze, výpadky zvuku) a v lokalitách s obtížnějšími příjmovými podmínkami toto může vést až k úplné ztrátě příjmu. Inverzní typ počasí se v současné době vyskytuje na většině území České republiky.

Obecná rada pro diváky

Jevy spojené se zhoršením kvality příjmu způsobeném inverzí je ve většině případů možné potlačit, ale bohužel nelze nikdy zaručit stoprocentní účinnost. Vždy záleží na konkrétních místních podmínkách příjmu.

Obecně platí, že je třeba ve zvýšené míře dodržovat základní zásady instalace přijímací techniky. Především jde o preferenci venkovních antén před náhražkovými pokojovými. Používat raději ziskovější a směrovější antény a optimálně se vyhnout i používání anténních předzesilovačů. Vždy používat kvalitní techniku, odborně instalovanou a vhodnou pro DVB-T vysílání. Toto platí zvláště pro anténní zesilovače, které často bez problémů vyhovovaly pro analogové vysílání, ale pro digitální DVB-T vysílání již mají nedostatečné parametry, což se ve zvýšené míře může projevovat právě při nestandardních podmínkách šíření signálu při inverzním počasí.

Vždy divákům doporučujeme řešit problémy s příjmem ve spolupráci s regionálním odborným servisem anténní techniky, který je vybaven nezbytnou měřicí technikou a má dlouhodobé zkušenosti s realizací přijímacích antén v regionu své působnosti.