Nová hudební televize Šlágr TV

Dne 19. listopadu zahájí pilotní celoplošné vysílání televize Šlágr. Případný přechod do standardního vysílání je předběžně plánován na duben následujícího roku.

Celoplošné vysílání ve třetím multiplexu umožní televizi Šlágr šířit svůj program na 93,5% část území ČR. Její program bude mít nyní možnost sledovat 95,7 % obyvatel České republiky, což představuje přibližně 9 765 tisíc diváků. Televize Šlágr doplní ve třetím multiplexu celoplošné vysílání stanice Pětka, Prima LOVE, hudební stanice Óčko a rozhlasové stanice Proglas. V MUX 3 již v jednotlivých regionech  vysílají stanice západočeská regionální TV ZAK, moravskoslezská TV Polar, liberecká TV Genus Plus, Jihočeská televize, moravská TV Morava a v oblasti Královéhradeckého a Pardubického kraje Východočeská televize V1.

„Vstupem další celoplošné televize do třetího multiplexu opět významně rozšíříme programovou nabídku divákům, kteří sledují pozemní televizní vysílání. Těší nás zájemTV Šlágr logo zákazníků o naše služby a důvěra v naší profesionalitu a jsme připraveni jejich očekávání zcela naplnit,“ říká Martin Gebauer, člen představenstva společnosti CDG.

„Televize Šlágr je první televizí vysílající písničky pro diváky, kteří mají rádi lidovky, dechovky, harmoniky, trampské a osvědčené šlágry. Jsme přesvědčeni, že televize Šlágr si díky propojení své programové nabídky a výhod celoplošného pozemního vysílání rozšíří řady svých diváků po celé České republice,“ říká Karel Peterka, jednatel společnosti Šlágr TV spol. s.r.o.

ŠLÁGR TV je projekt vydavatelství firmy Česká Muzika, která televizi poskytuje svůj obsah. Hudební stanice Šlágr potěší každého, kdo si rád poslechne lidové písničky, country, dechovky, harmoniky, trampské šlágry, ale také rozhovory se zajímavými hosty.

Jak naladíte televizi Šlágr:
Zahájení vysílání nového programu televize Šlágr v MUX 3 může od diváků vyžadovat aktivaci ladění programů na jejich set-top-boxech či TV přijímačích vybavených DVB-T tunerem v těch případech, kdy si nový program přijímač nenaladí automaticky sám. Pro tento případ doporučujeme následující postup:

  • Vyberte v ovládacím menu přijímače (většinou označeném jako „set up“) záložku „ladění“ (tuning).
  • Vyberte možnost ručního ladění (manual tuning).
  • Nastavte přijímaný kanál vysílací sítě MUX3 ve vašem regionu a potvrďte tuto volbu (OK – enter). Číslo kanálu, na kterém vysílá ve vašem regionu vysílací síť MUX3 najdete zde.
  • Nový program by se měl během několika vteřin v seznamu programů objevit.
  • V případě, že se nový program neobjeví, lze v záložce „ladění“ (tuning) zvolit možnost automatického ladění (automatic tuning); tato volba zajistí kompletní opětovné naladění všech TV programů v dostupných multiplexech.

Společnost CDG nabízí provozovatelům televizního vysílání široké portfolio produktů, které se odlišují kvalitou, rozsahem i cenou. Různé varianty umožňují vysílání za výhodných podmínek také menším subjektům, pro které by bylo celorepublikové pozemní vysílání finančně náročné. Kromě základní nabídky celoplošného vysílání tak TV společnosti mohou využít i dalších možností, například šíření programu ve vymezené územní oblasti (tzv. regionální 24 hod. vysílání), regionální vstupy do hlavního programu nebo celoplošné vysílání s časovým sdílením vysílání více TV subjektů, a to vše při zachování všech ostatních výhod celoplošných sítí jako je široké pokrytí, spolehlivost a podpora ze strany stabilní společnosti, která dlouhodobě poskytuje profesionální vysílací služby významným provozovatelům televizního a rozhlasového vysílání.

MUX 3: mapa pokrytí ČR

Pokrytí Obyvatel [%] Pokrytí území [%] Programová náplň
95,7 93,5 Šlágr TV, Pětka, Prima LOVE, Očko, TV ZAK, Genus Plus, POLAR televize Ostrava, TV Morava, Jihočeská televize, Východočeská televize, Radio Proglas.

Zdroj: Výpočet, metoda ITU-R P.1546-2CA

Mapa pokrytí MUX3

 

O společnosti:

Czech Digital Group, a.s. vlastní a provozuje třetí zemský digitální multiplex (MUX 3) v České Republice a České Radiokomunikace (ČRa) pro Czech Digital Group (CDG) technicky zajišťují výstavbu a provoz daného multiplexu. Třetí zemský digitální multiplex nabízí ve své konečné podobě televizní signál pro 95,7 % obyvatel České republiky.