Nový dokrývač sítě druhého multiplexu pro Vsetín a okolí.

Praha, 29. listopadu 2011 – České Radiokomunikace spustí od 30.listopadu 2011 další digitální dokrývač pro druhý DVB-T multiplex. Od tohoto data se zlepší příjem digitálního televizního vysílání divákům ve městě Vsetín a jeho okolí. České Radiokomunikace spouští dokrývače na základě požadavků svých zákazníků a po důkladném změření pokrytí daného území digitálním signálem.

Dokrývač pro Vsetín se nachází v lokalitě Bečevná nad městem Vsetín. Programy MUX 2 z něho budou šířeny na 58. kanále s horizontální polarizací a s primárním zdrojem signálu z jesenického vysílače Praděd. Digitálním signálem pokryje území a okolí města Vsetín.

„Vsetín se nachází v kopcovité oblasti, a proto se zde mohly vyskytnout komplikace s příjmem digitálního vysílání. Z toho důvodu jsme se zákazníky multiplexu 2 dohodli spuštění digitálního dokrývače v této lokalitě,“ říká Jiří Vykydal, manažer útvaru strategie a rozvoje Českých Radiokomunikací, a doplňuje: „spuštěním tohoto dokrývače se zvýší celkový počet dokrývačů sítě 2 na 47.“

Nově spuštěný multiplex 2 obsahuje televizní programy Nova, Nova Cinema, Prima, Prima COOL a TV Barrandov.

Více informací o digitálních dokrývačích včetně map pokrytí najdete na webových stránkách věnovaných digitalizaci.