Pálavský Děvín bude mít novou anténu

(Praha, 1. října 2009) – České Radiokomunikace připravují na konec října výměnu antény na vysílači Děvín u Mikulova. První etapa digitalizace Děvína proběhla již v březnu letošního roku, kdy byl na Děvín za pomoci vrtulníku dopraven nový DVB-T vysílač. Další přípravy Děvína na digitalizaci budou obnášet výměnu hlavní vysílací antény. Nezbytným krokem před výměnou antény je i přesun stávajícího vysílání z hlavní vysílací antény do náhradního anténního systému. Přesun vysílání do náhradního systému proběhne 5. 10. 2009 v době od 08:00 – 15:00 hodin.

Převod vysílání do provizorního anténního systému je nezbytný pro zachování digitálního vysílání i po dobu výměny antény. Samotná výměna antény se uskuteční za pomoci vrtulníku ve dnech 26.-27. 10. 2009. Díky nové anténě bude možné spustit z Děvína více digitálních multiplexů a rozšířit tak programovou nabídku digitálního pozemního vysílání na jižní Moravě.

„K vypnutí analogového vysílání z vysílače Děvín by mělo dle TPP dojít v červnu 2011,“ říká Jiří Vykydal, vedoucí útvaru rozvoje a investic Českých Radiokomunikací. „Naším zájmem je provést výměnu antény co nejrychleji tak, abychom nijak nenarušili přirozený řád CHKO Pálava. Pro výměnu antény využijeme speciální dvourotorový vrtulník, který je sice nákladnější, ale pro toto prostředí šetrnější variantou,“ dodává Jiří Vykydal.

Děvín se nachází v CHKO Pálava. Plánování jednotlivých kroků výměny antény probíhá s maximálním ohledem na životní prostředí tak, aby se předešlo jakémukoliv poškození nebo negativním dopadům na unikátní faunu a flóru Pálavy.

Bližší informace včetně map pokrytí dohledáte na speciálních informačních stránkách Českých Radiokomunikací věnovaných digitalizaci www.digistranky.cz.

Digitální televizní vysílání bylo spuštěno v systému DVB-T na území Prahy již v roce 2000. Toto vysílání bylo označováno jako dočasný multiplex A a ke dni přechodu tohoto přechodného vysílání do finální sítě 2, činilo jeho pokrytí 42% obyvatelstva. České Radiokomunikace jsou operátorem komerčního multiplexu 2 a poskytovatelem vysílacích služeb pro multiplexy 1 a 3. K dnešnímu dni činí pokrytí digitálním vysíláním multiplexu 2 více než 60% obyvatelstva České republiky. Probíhající proces digitalizace televizního vysílání bude završen v roce 2012, kdy bude na území České republiky vystavěna digitální vysílací infrastruktura pokrývající až 99,6% populace digitálním pozemním televizním a rozhlasovým vysíláním.

České Radiokomunikace a.s. jsou tradičním a největším poskytovatelem vysílacích služeb pro televizní a rozhlasové vysílání. V České republice patří k průkopníkům digitálního televizního vysílání, jehož experimentální provoz zahájily v roce 2000 jako první společnost na tuzemském trhu. V roce 2005 spustily rovněž jako první společnost v ČR komerční provoz digitálního multiplexu. V současnosti České Radiokomunikace vysílají digitální televizní signál svého multiplexu 2 pro více než 50 % obyvatelstva.

České Radiokomunikace a.s. jsou v počtu zákazníků největším alternativním telekomunikačním operátorem a druhým největším operátorem pevných linek v České republice. Společnost disponuje vlastní rozsáhlou páteřní sítí. Od roku 2004 začala zároveň budovat svoji síť na základě technologie zpřístupnění místních smyček, která v současnosti pokrývá cca 50 % všech pevných linek v ČR. Díky rozsáhlé vysílací infrastruktuře mohou České Radiokomunikace nabídnout zákazníkům i bezdrátové řešení, případně připojení blízkých lokalit pomocí optických vláken. Společnost poskytuje hlasové služby, vysoce kvalitní internetové připojení a datová řešení na základě individuálních požadavků zákazníků.