Signálem třetí digitální televizní sítě je pokryto 95,7 %

Společnost Czech Digital Group, a.s., provozovatel třetího zemského digitálního multiplexu (MUX 3), pokrývá digitálním televizním signálem 95,7 % obyvatel České republiky.
Praha, 31. května 2012 – Společnost Czech Digital Group, a.s., provozovatel třetího zemského digitálního multiplexu (MUX 3), pokrývá digitálním televizním signálem 95,7 % obyvatel České republiky a divákům přináší stále se rozšiřující programovou nabídku s garancí dostupnosti více než 99,9 % času.

Czech Digital Group se neustále snaží rozvíjet vysílací trh v České republice a prostřednictvím téměř 96% pokrytí obyvatel digitálním televizním signálem pomáhá posilovat vedoucí pozici zemského digitálního vysílání, které je pro diváky tím nejjednodušším a nejlevnějším způsobem příjmu TV signálu.

Naše strategie nabídnout v třetím zemském multiplexu cenově atraktivní a vysoce dostupné regionální vysílání se potvrdila jako správná, což dokazuje velký zájem regionálních televizních stanic o vysílání ve třetím multiplexu. Profesionální technické řešení sítě provozované z věží Českých Radiokomunikací spolu s vynikající dostupností služby patří mezi hlavní důvody, proč se provozovatelé regionálního televizního vysílání rozhodli vstoupit do třetího multiplexu a rozšířit programovou nabídku o vysílání, které přináší divákům relevantní informace z daného regionu a vhodně tak doplňuje celoplošné programy, “ říká Kamil Levinský, člen představenstva společnosti Czech Digital Group .

Dokončená třetí digitální síť rozšiřuje svou programovou nabídku

Společnost Czech Digital Group dokončila výstavbu třetího multiplexu v roce 2011 a ve své konečné podobě tak multiplex nabízí televizní signál pro 95,7% obyvatel České republiky.

Právě vysoké pokrytí třetího multiplexu v kombinaci s novou nabídkou regionálních produktů a vysokou spolehlivostí služeb patří mezi hlavní důvody, proč se v letošním roce rozhodlo do multiplexu vstoupit několik nových regionálních televizních stanic (Metropol TV, TV ZAK, Genus Plus, POLAR televize Ostrava, TV Morava, TV Vysočina). Obchodní jednání s dalšími TV společnostmi probíhají. Například v regionu jižních Čech již došlo k dohodě s TV GIMI, která zahájí vysílání v průběhu června. Díky značnému překryvu jednotlivých vysílačů se prakticky neliší skutečné pokrytí od modelovaného, což nemusí platit v případě výstavby individuálních vysílačů.

Nová nabídka produktů

Portfolio služeb společnosti Czech Digital Group přináší produkty, které umožňují vysílání za výhodných podmínek také menším subjektům, pro které by bylo celorepublikové pozemní vysílání finančně náročné. Kromě základních produktů mohou TV společnosti využít i dalších možností, například šíření programu ve vymezené územní oblasti (tzv. regionální 24 hod. vysílání), regionální vstupy do hlavního programu nebo celoplošné vysílání v s časovým sdílením vysílání dvou TV subjektů a to vše při zachování všech osobních výhod celoplošných sítí jako je široké pokrytí, spolehlivost a podpora.

Jednoduchý příjem pro diváky

Při výstavbě třetí digitální sítě byl zohledněn požadavek na jednotné směrování antén pro všechny tři digitální sítě (veřejnoprávní MUX 1, komerční MUX 2 a MUX 3). Díky tomu je příjem televizního signálu ze všech tří sítí pro diváky co nejjednodušší.

MUX 3: údaje o pokrytí obyvatel a území ČR

MUX3 - pokrytí

MUX 3: mapa pokrytí ČR

Programová náplň Multiplexu čís. 3