Technický test DVB-T2 potvrdil připravenost ČRa

Praha, 15. března 2012 – Více než roční experimentální vysílání potvrdilo všechny teoretické předpoklady a důležité vlastnosti systému DVB-T2 a byla ověřena technologie pro vysílání v systému DVB-T2. Zejména byla potvrzena realizovatelnost rozsáhlé SFN sítě a vhodnost pro HDTV vysílání i další nové TV služby. Vyplývá to ze zjištění Českých Radiokomunikací, které výsledky testování DVB-T2 zpracovaly do podrobné studie. Technický test nového vysílacího standardu DVB-T2, který pro Český telekomunikační úřad (ČTÚ) a Český metrologický institut (ČMI) realizovaly České Radiokomunikace, probíhal od listopadu 2010 do konce roku 2011.
„Pro experiment byl zvolen kanál 25 mezinárodně zkoordinovaný pro Prahu a České Budějovice a dočasně zkoordinovaný pro Jihlavu. Pro jeho technické zabezpečení byla použita technologie připravená pro dokončení digitalizace TV vysílání. To umožnilo realizovat experiment poměrně velkého rozsahu pokrývající více než 30 % území ČR,“ říká Jiří Vykydal, manažer útvaru strategie Českých Radiokomunikací.

„DVB-T2 standard umožní vysílání obrazu ve vysokém rozlišení tak, aby bylo naplněno neustálé volání diváků po vyšší obrazové kvalitě, který přechod na současné digitální sítě nemohl nabídnout. Zároveň dojde ke srovnání vývoje zemské platformy s okolními zeměmi, kde se již v DVB-T2 standardu vysílá. České Radiokomunikace jsou připraveny zprostředkovat divákům vysílání ve vysokém rozlišení již v polovině letošního roku. Za tímto účelem jsme již v únoru požádali Český telekomunikační úřad o přidělení kmitočtové sady pro nekomerční test, který by měl probíhat 18 měsíců, tedy dostatečně dlouhou dobu k tomu, aby se v mezidobí připravila detailní strategie přechodu na DVB-T2 včetně vyhlášení výběrového řízení na frekvenční sady ze strany Českého telekomunikačního úřadu,“ uvádí Kamil Levinský, generální ředitel Českých Radiokomunikací.

Výsledky provedeného experimentu mohou být využity všemi subjekty zabývajícími se problematikou digitálního TV vysílání. ČTÚ tyto výsledky použije v procesu kmitočtového plánování pro vysílací sítě DVB-T2 i pro stanovení podmínek v rámci budoucích výběrových řízení pro udělení práv na realizaci vysílacích sítí pro šíření digitálního televizního vysílání v systému DVB-T2. ČMI využije výsledky v rámci řešení dalších úloh a studií. Pro výrobce TV přijímačů má největší význam návrh nového D-Booku, který stanovuje minimální technické požadavky na přijímací zařízení pro poskytování služeb v sítích DVB-T a DVB-T2 a zajišťuje tak jejich kompatibilitu s vysílacími sítěmi.

Historie technického testu DVB-T2 v České republice

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) zadal v rámci svých smluvních vztahů s Českým metrologickým institutem (ČMI) vypracování technické studie týkající se digitálního televizního vysílání v systému DVB-T2. Pro možnost ověřování technických parametrů a vlastností systému DVB-T2 vydal ČTÚ tomuto subjektu individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů na časově omezené období od listopadu 2010 do konce roku 2011, vlastní experimentální vysílání pak realizovaly České Radiokomunikace. Účelem experimentu bylo seznámení se se všemi technickými aspekty nového digitálního systému, ověření možných systémových parametrů a získání praktických zkušenosti s vysíláním v rámci rozsáhlých jednofrekvenčních vysílacích sítí. Na vyhodnocování experimentu se podílely všechny tři zúčastněné subjekty, tj. Český telekomunikační úřad, Český metrologický institut a České Radiokomunikace.