Třetí multiplex zahájí 1. února vysílání regionální televize GENUS PLUS

Společnost Czech Digital Group, a.s. (CDG), provozovatel třetího zemského digitálního multiplexu (MUX 3), spouští vysílání regionální televizní stanice GENUS PLUS v oblasti Libereckého a Královehradeckého kraje. Nový celodenní regionální program tak ve zmíněných krajích od 1. února doplní celoplošné vysílání televizní stanice Prima LOVE, rozhlasové stanice Proglas, středočeské regionální TV Metropol a západočeské regionální TV ZAK, které již v MUX 3 vysílají.
Vstup do třetího multiplexu umožní GENUS TV a.s. rozšířit svůj stávající časově omezený program vysílaný pouze v čase od 17:40 do 18:00 hodin v rámci stanice Prima na čtyřiadvacetihodinový program s názvem GENUS PLUS, který TV Genus - logo bude šířen z vysílačů Ještěd a Černá hora. Nový program bude dostupný divákům nejen v kraji Libereckém, ale i v krajích Královéhradeckém a částečně i Středočeském, v regionech měst Mladá Boleslav, Nymburk, Poděbrady a Kolín. Program televize Genus bude mít možnost sledovat 15,3 % obyvatel České republiky, což představuje více než 1,5 mil. diváků.

„Jsme velmi potěšeni vstupem nového televizního kanálu do třetího DVB-T multiplexu. Rozšíření programové nabídky MUX 3 potvrzuje vedoucí pozici zemského digitálního vysílání pro šíření TV programů a je velmi dobrou zprávou pro vývoj celého, dnes již plně liberalizovaného, televizního trhu v ČR,“ říká Kamil Levinský, člen představenstva společnosti CDG.

„Těší nás navázání spolupráce s CDG, protože vysílání na 60. kanále v MUXu 3 nám zajišťuje vysoké pokrytí kvalitním televizním signálem nejen v Libereckém a Královéhradeckém kraji. Vysílání je tak dostupné pro velký počet televizních diváků,“ uvádí Alena Roubalová, předsedkyně představenstva a ředitelka GENUS TV a.s..

„Naši diváci se mohou těšit na zpravodajství, publicistiku, lifestylové magazíny, kontaktní pořady a další formáty, pro jejichž odvysílání jsme dosud neměli dostatek prostoru. Budeme se zaměřovat i na takové informace, které divák na žádné jiné televizi nenajde. Součástí programu bude průběžně aktualizovaný zpravodajský servis. V tradičním čase 17.40 hodin pak odvysíláme hlavní zpravodajskou relaci se zažitým názvem MINUTY REGIONU. Do vysílání se dostanou i celé záznamy akcí, aby si divák udělal vlastní představu a nebyl odkázán pouze na žurnalistickou zkratku,“ doplňuje Alena Roubalová.

Televizní program GENUS PLUS od 27.1.2012 vysílá informační smyčku. Kompletní výměna smyčky, tedy premiérové vysílání, pak bude moci divák shlédnout od 1. února každý den. Premiérový blok startuje v 17.30 hodin.

Vysílání si naladí všichni majitelé set-top boxů v Libereckém a Královéhradeckém kraji a částečně i krajích Pardubickém a Středočeském.

Ke vstupu nové regionální televize do třetího multiplexu přispěly i změny v produktové nabídce společnosti CDG, především nový regionální koncept, který je pro regionální TV stanice atraktivní.

Nové produktové portfolio lépe odráží situaci na trhu a umožňuje vysílání za výhodných podmínek také menším subjektům, pro které bylo dříve pozemní vysílání finančně náročné. První stanicí, která začala svůj regionální program šířit v pozemním vysílání je TV Metropol, jejíž vysílání bylo zahájeno v Praze a Středočeském kraji v srpnu 2011. Další, kdo se k 15. lednu 2012 připojil k regionálnímu vysílání ve třetím multiplexu, byla i západočeská TV ZAK.

Návod pro diváky:

Zahájení vysílání nového programu GENUS PLUS v MUX 3 může od diváků vyžadovat aktivaci ladění programů na jejich set-top-boxech či TV přijímačích vybavených DVB-T tunerem v těch případech, kdy si nový program přijímač nenaladí automaticky sám.

Pro tento případ doporučujeme následující postup:

  • Vyberte v ovládacím menu přijímače (většinou označeném jako „set up“) záložku „ladění“ (tuning).
  • Vyberte možnost ručního ladění (manual tuning).
  • Nastavte přijímaný kanál vysílací sítě MUX3 na kanál 60 (vysílače Liberec-Ještěd a Trutnov-Černá hora vysílají na stejném kanále) a potvrďte tuto volbu (OK – enter).
  • Nový program by se měl během několika vteřin v seznamu programů objevit.
  • V případě, že výše uvedený postup nefunguje, lze v záložce „ladění“ (tuning) zvolit možnost automatického ladění (automatic tuning); tato volba zajistí kompletní opětovné naladění všech TV programů v dostupných multiplexech.