Výluka TV vysílání Černá Hora

Ve středu 26.8.2020 proběhne plánovaná výluka TV vysílání z vysílače Černá Hora.
Výluka TV vysílání potrvá od 06:00 do 15:00 hod.

Z Černé Hory nebude v tento termín vysílat veřejnoprávní Multiplex 21 České televize a dále Multiplex 22 a Multiplex 23.

Důvodem je pravidelná kontrola vysílače, anténních systémů, údržba energetiky a vysílací technologie.

Programová nabídka vysílání CRA

Plánované výluky vysílání vysílačů CRA