Změna vysílacího kanálu dokrývače Svitavy

V rámci zkvalitnění příjmu TV signálu v oblasti Svitav došlo dne 10.1. 2013 k přeladění vysílacího kanálu na dokrývači Svitavy - Kamenná Horka pro programy České televize vysílané v Multiplexu 1.

Původní kanál čís. 29, ze kterého dosud Multiplex 1 vysílal programy České televize nyní nově nahrazuje kanál čís. 35.

Jak naladím nově vysílaný kanál v oblasti Svitav?

Nově nastavený kanál pro Multiplex 1 na vykrývači Svitavy - Kamenná Horka může od diváků vyžadovat aktivaci ladění programů na jejich set-top-boxech či TV přijímačích  vybavených DVB-T tunerem v těch případech, kdy si nový program přijímač nenaladí automaticky sám. Pro tento případ doporučujeme následující postup:

  • Vyberte v ovládacím menu přijímače (většinou označeném jako „set up“) záložku „ladění“ (tuning)
  • Vyberte možnost ručního ladění (manual tuning
  • Nastavte přijímaný kanál programu na číslo 35 (-CH35) a potvrďte tuto volbu (OK – enter)
  • Nový program by se měl během několika vteřin v seznamu programů objevit

V případě, že číslo TV kanálu není známo nebo výše uvedený postup nefunguje, lze v záložce „ladění“ (tuning) zvolte možnost automatického ladění (automatic tuning); tato volba zajistí kompletní opětovné naladění všech TV programů v dostupných vysílacích sítích (-multiplexech).