Změny ve vysílání programu Prima televize

Praha, 30. 12. 2011 - Společnost České Radiokomunikace a.s. ukončí ke dni 1. ledna 2012, 5:00 hod. na základě žádosti svého zákazníka, společnosti FTV Prima, spol. s r.o. („FTV Prima“), provozovatele televizního vysílání, digitální vysílání programu Prima televize ve druhé vysílací síti (MUX 2) a v 5:59 hodin analogové vysílání tohoto programu.

Na základě oznámení společnosti FTV Prima dojde současně k zahájení digitálního vysílání nového programu Prima family na celém území České republiky v MUX 2, který bude oproti stávajícímu stavu vysílán bez regionálních vstupů provozovatelů regionálního televizního vysílání, mezi něž patří R1 studia - ZAK, Genus, TV Vysočina, TV Lyra, TV Morava a RTA studia - RTA Jižní Čechy, RTA Východní Čechy, RTA Jižní Morava a RTA Ostrava, a to na základě licenčních podmínek udělených tomuto programu.

Společnost České Radiokomunikace a.s. dále na základě výše uvedeného oznámení společnosti FTV Prima ukončí šíření analogového vysílání programu Prima televize v regionech Zlínska, Jesenicka a okolí. Analogové televizní vysílání bude ukončeno z výkonného vysílače Zlín - Tlustá hora (kanál 58), 16 dokrývacích vysílačů a 8 televizních převáděčů ve výše uvedených regionech.

Bližší informace spojené s vypínáním analogového a zapínáním digitálního signálu, včetně map pokrytí, dohledáte na speciálních informačních stránkách Českých Radiokomunikací a.s. věnovaných digitalizaci www.digistranky.cz

Návod pro diváky

1. Ukončení vysílání programu Prima televize a zahájení vysílání nového programu Prima family v MUX 2 může od diváků vyžadovat aktivaci ladění programů na jejich set-top-boxech či TV přijímačích vybavených DVB-T tunerem v těch případech, kdy si nový program přijímač nenaladí automaticky sám. Pro tento případ doporučujeme následující postup:

 • Vyberte v ovládacím menu přijímače (většinou označeném jako „set up“) záložku „ladění“ (tuning)
 • Vyberte možnost ručního ladění (manual tuning)
 • Nastavte původně přijímaný kanál programu Prima na kanál např. 41 (CH41), potvrďte tuto volbu (OK - enter). Čísla kanálů lze snadno vyhledat v přehledu vysílačů programu Prima na již zmíněných web stránkách www.digistranky.cz
 • Nový program by se měl během několika vteřin v seznamu programů objevit
 • V případě, že číslo TV kanálu není známo nebo výše uvedený postup nefunguje, lze v záložce „ladění“ (tuning) zvolit možnost automatického ladění (automatic tuning); tato volba zajistí kompletní opětovné naladění všech TV programů v dostupných multiplexech

2. Příjem digitálního televizního signálu na Jesenicku, Zlínsku a okolí

V regionech, kde nyní končí analogové vysílání programu Prima a diváci zatím tento program nepřijímali digitálně, bude nezbytné naladění programu Prima family na jejich set-top-boxech či TV přijímačích vybavených DVB-T tunerem. Optimální postup je v podstatě shodný s výše uvedeným doporučeným postupem.

V regionech Jesenicka a Zlínska bude optimální ladit přijímače na příslušné základní výkonné vysílače sítě MUX2 v těchto oblastech:

 • Jesenicko: Jeseník - Praděd (kanál 53)
 • Zlínsko: Zlín - Tlustá hora (kanál 49) nebo Valašské Klobouky - Ploštiny (kanál 49)
V některých okrajových oblastech zmíněných regionů mohou být vhodné podmínky i pro příjem z těchto vysílačů:
 • Brno - Kojál (kanál 40) nebo Děvín (kanál 40)
 • Ostrava - Hošťákovice (kanál 37)
 • Frýdek Místek - Lysá hora (kanál 37)
 • Trutnov - Černá hora (kanál 61)
 • Pardubice - Krásné (kanál 39)

V případě příjmu TV signálu prostřednictvím společné televizní antény (STA) musí naladění nového programu Prima family provést odborná společnost zajišťující provoz a údržbu STA.

České Radiokomunikace jsou provozovatelem zemských TV sítí a zajišťují pouze technickou, nikoliv obsahovou stránku vysílání a to na základě naprosto transparentních a nediskriminující podmínek.

Bližší informace spojené s vypínáním analogového a zapínáním digitálního signálu, včetně map pokrytí, jsou zveřejněny na speciálních informačních stránkách Českých Radiokomunikací věnovaných digitalizaci www.digistranky.cz.