Změny vysílacích frekvencí v Regionální síti 8

Změny vysílacích frekvencí v Regionální síti 8, v oblastech Pardubicka, Českobudějovicka, Tachovska a Plzně

České Radiokomunikace (CRA) ohlašují změny ve vysílání Regionální sítě 8 (RS 8) na Pardubicku, Českobudějovicku Plzeňsku a Tachovsku.  Ke změnám vysílacích frekvencí došlo od 1. ledna 2018. Důvodem je rozhodnutí ČTÚ ohledně plánu využívání rádiového spektra, které se týká regionálních DVB-T sítí. Regionální sítě, které vysílají v rámci DVB-T, by měly být v provozu do června 2019.

Od začátku roku 2018 se změnily vysílací kmitočty RS 8 – v Pardubicích z kanálu 46 na kanál 27, v Plzni z kanálu 47 na kanál 43. V Českých Budějovicích je změna většího charakteru. Vysílání se přesunulo ze současného kanálu 50 na kanál 34. Vysílací výkon zůstává zachován. Vysílání je přemístěno z vysílače Kleť do níže položené lokality Včelná. Nové vysílací frekvence RS 8 mohou diváci naladit v případě standardního individuálního televizního příjmu, ale i příjmu prostřednictvím společné antény, a to tak, že aktivují automatické ladění televizoru, který znovu naladí všechny televizní programy dostupné v lokalitě diváka. Pokud televizor programy z RS 8 nenaladí, je potřeba pozvat servisní firmu pro zajištění úpravy na anténním systému diváka nebo společné televizní antény. V oblasti Tachovska bylo vysílání RS 8 ukončeno.